Mårten Pehrsons valsquarn, 1980

2008-04-29

Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Stockholm
Ägare: Helägt dotterbolag till Svenska Lantmännens Riksförbund (Jordbrukskooperativ)
Tillverkning: Mjöl, bagerimixer. Hushållsförpackningar, säcker och bulklaster.
Råvaror: cirka 50 000 ton spannmål / år
Omsättning:
Sysselsatta: 50 årsanställda
Marknadsföring: Genom huvudkontoret
Export: cirka 7 % av produktionen
Produktutveckling:  Utvecklingsavdelning på huvudkontoret
Problem: Nej.
Planer:
Varumärke: Kungsörnen

Tillbaka till Mårten Pehrsons valsquarn >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Scan AB 1980

2008-04-25

Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Kristianstad
Ägare: Lantbrukskooperationen, ekonomiska förening med cirka 6 300 medlemmar
Tillverkning: Slakt och styckning av svin och storboskap, charkuterivarutillverkning, djupfryst färdiglagad mat, konservproduktion, djurnmatstillverkning, biprodukter. Legotillverkning av konserver.
Råvaror: Medlemmar har leveransplikt och föreningen mottagningstvång beträffande slaktdjur. Råvaror för färdiglagad mat och storkök köps genom organisationer och företag.
Omsättning: 857 miljoner kronor exklusive pristillägg.
Sysselsatta: 924 årsanställda (1979) exkl deltidsanställd skolmåltidspersonal (ca 300) utanför arbetsstället
Marknadsföring: cirka 40 personer för avsättning inom föreningsområdet och till Sveriges Slakteriförbund.
Export: Genom Sveriges Slakteriförbund
Produktutveckling:  Flera pågående projekt bl a varmstyckning av slaktdjur. Samarbete med köttforskningsinstitutet i Kävlinge.
Problem: Motsägande myndighetsbeslut. Prestigeladdade miljövårdskrav. Brist på yrkesutbildad arbetskraft.
Planer: Ökad styckning, lokalmässig utbyggnad 1982 - 83.
Varumärke: Scan, Essman, Tre Kök.

Tillbaka till Scan AB >>>

Tillbaka till Första sidan >>>

Dahls Livsmedel 1980

2008-04-25
Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Gärds Köpinge
Ägare: familjeföretag Ronny Dahl, Catarina Magnusson,
Tillverkning: nedskärningscentral för styckningsdetaljer såsom huvuden, läggar, bringor till charkuteriråvara, Råvaror: styckningsdetaljer från Kristianstad - Blekinge slkateriförening, slakteriförbundet m fl
Omsättning: 3 -4 miljoner kronor
Sysselsatta: 9 årsanställda
Marknadsföring: Direktförsäljning till charkuterifabriker
Export: Nej
Produktutveckling: Nej
Problem: Periodvis brist på råvara. Prisstopp på styckningsdetaljer

Tillbaka till Dahls Charkuteri >>>

Tillbaka till Första sidan >>>

Önos 1980

2008-04-25
Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Kristianstad
Ägare: Önos Försäljnings AB ägt av Kent Angergård, Gunnar Wallin, Staffan Lundbom, Bengt Nilsson samt Bengt Igelström. AB Nya Ölandskonserver helägt dotterbolag till AN Önos.
Tillverkning: Sylt, saft, juice, måltidsdricka, marmelad, mos, kompott, gelé, baktillbehör
Råvaror: Frukt, (bl a 1500 ton svenska äpplen), lingon, blåbär. Import av hallon, jordgubbar, apelsin samt konserverad frukt och bär.
Omsättning: 75 miljoner kronor (1979) varav Nya Ölandskonserver AB 10 miljoner kronor
Sysselsatta: 145 årsanställda i koncernen, varav Nya Ölandskonserver 15 årsanställda och 25 säsongsanställda och Önos Försäljnings AB 27 årsanställda
Marknadsföring: Önos Försäljnings AB med rikstäckande säljorganisation. Leverantör till DAGAB, KF, ICA. Cirka 50 % av storköksmarknaden och cirka 10 % av konsumnetmarknaden på sylt och saft.
Export: 1% av omsättningen. Huvudsakligen till Finland.
Produktutveckling:  Fyra anställda för utveckling och kontroll, 0,5 - 1 miljon /år
Problem: Administrationslokalerna spridda. Behov av ett kontroshus. Planändring där kommunens hjälp behövs. Kapital för expansion. Lågt kapacietetsutnyttjande periodvis. Behov av fryslager. Kommande tullhöjning på råvaror och koncentrat men ej färdigvaror.
Planer: Bredda sortimentet genom produktutveckling. Marknadsföring eller företasgköp.
Varumärke: Önos, Ölandskonserver
Övrigt: Världens modernaste anläggning för sylttillverkning.


Tillbaka till Önos >>>

Tillbaka till Första sidan >>>

Industriminnesinventeringen 1987 - 1992

2008-04-22

Nedanstående material är hämtat ur Regionmuseets arkiv. Det kommer mera efterhand så håll ögonen öppna. Under de närmaste dagarna kommer jag att lägga in under respektive företag vad jag hittar i arbetsmaterialet. För den som är riktigt nyfiken finns det mycket att läsa om andra kommuner i gamla Kristianstad län. Men jag koncentrerar mig på Kristianstad kommun.
Leif

Industriminnesinventeringen 1987 - 1992

Arbetsplatsminnen, industriinventering 1988, sammanfattning om företag som startade före år 1940, några undantag, inga garantier för att alla företag har hittats, men troligtvis de flesta.


Bryggerier:

26 st. har startats, inget kvar i drift. 17 av dessa nämns första gången under tiden 1900 - 1920, 6 av dessa har startats  på 1800-talet, 5 av dessa i centrala Kristianstad, 2 av dessa hittas uppgifter om först på 1940-talet.


Brännerier:

41 st. 2 kvar i drift Nöbbelövs- Gärds- Skånebränneriet och Vin & Sprit i Åhus. Brännerierna startades från 1870-talet till 1910-talet dessutom har funnits 2 spritfabriker i centrala Kristianstad.


Socker:

Ett sockerraffinaderi fanns på 1950-talet i centrala Kristianstad, dessutom Karpalunds sockerbruk från 1893, som lades ner på 1980-talet.


Stärkelse:

13 stärkelsefabriker har funnits, kvar finns Villands stärkelsefabrik startad 1961.


Mejeri:

19 mejerier jämnt utspridda i kommunen 1 kvar Kristianstads mejeri på Näsby.

Mejerierna startade i de flesta fall på 1890-talet (KMV Mejeriinventering hittade 22 mejerier.


Mjölkvarnar:

50 st. kvar i bruk finns Forshults kvarn  / Kollektivet Moder Jord  samt ....... Kvarn, Åhus sedan 1976, mjölkvarnarna hade ofta även en såg.


Bageri:

4 st. kvar finns Almers bageri. Det lilla antalet beror troligtvis på att bageri var ett enpersonsföretag som inte syns i litteratur som genomgåtts.


Slakteri:

KBS /Scan startade 1925, övriga slakteri förmodligen mest hemslaktare syns inte i materialet.


Charkuteri:

4 företag, varav Håkanssons lade ner på 1980-talet, Charkföretagen kom troligtvis i större utsträckning efter 1940.


Övriga livsmedel:

8 st. därav 3 konservfabriker, 1 äggpackeri, kvar finns Önos 1903 -, Novia 1945 - AB Culinar 1944 - Kommunens livsmedelsindustri har kommit efter 1940.


Olja:

1st. Merkantil


Tobak:

11 st. Tobaksfabriker ingen kvar, 4 av fabrikerna startades under 1700-talet, resterande på 1800-talets senare hälft och Rinkaby cigarrfabrik startades möjligen 1905.


Vatten:

1 st, Arkelstorps helsobrunn 1700-talet - 1912


AB Skånebrännerier livsmedelsinventeringen 1980

2008-04-17

Från: Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Kristianstad

Ägare: Vin & Spritcentralen (50%) Svergies Bränneriintressenter ekonomisk förening (50%)

Tillverkning: Råsprit. Hela produktionen för Vin & Spritcentralens räkning.
Råvaror: Fabrikspotatis från 1300 kontraktsodlare i östra Skåne, spannmål och försockringsenzym.
Omsättning: 85 miljoner kronor
Sysselsatta: 28 årsanställda, cirka 15 säsongsanställda under kampanjtiden  september - juni.
Marknadsföring: Hela spritproduktionen legotillverkning för Vin & Spritcentralen
Export: Nej
Produktutveckling: Processutveckling för ökad energibesparing.
Problem: Inga större problem. Verksamheten anpassad till det hårt reglerade produktionssystemet.
Planer: Tankar på ökad kapacitet.
Varumärke:

Tillbaka till Sveriges Bränneriintressenters Trading AB >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


V&S Group livsmedelsinventeringen 1980

2008-04-17
Från: Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Stockholm
Ägare: Svenska staten
Tillverkning: Kryddsprit, likörer, starkvin, tappning av likörer, cognac och punsch. Destillation av råsprit och cellulosasprit.
Råvaror: Råsprit från AB Skånebrännerier, socker, råsaft, frukt, bär samt import av kryddor.
Omsättning:
Sysselsatta: 55 årsanställda
Marknadsföring: Genom huvudkontoret och Systembolaget AB
Export: Förekommer i mindre skala
Produktutveckling: Eget laboratorium
Problem: Konkurrensen från utlandet.
Planer:
Varumärke:

Tillbaka till V&S Group >>>

Tillbaka till Första sidan >>>

KonsumBagarn livsmedelsinventeringen 1980

2008-04-17

Från: Livsmedelsindustri i Kristianstads län, rapport från projekt, juli 1980:

Huvudkontor: Kristianstad, KFs bageriavdelning i Stockholm
Ägare: Kooperativa förbundet
Tillverkning: matbröd, kaffebröd och konditorivaror.
Råvaror: Mjöl, bagerifett, socker, sirap, jäst, salt
Omsättning:
Sysselsatta: 150 årsanställda
Marknadsföring: Telefonorder. Bearbetning av butiker och central marknadsföring. Distribution inom nordöstra Skåne, Blekinge och södra Småland.
Export: Nej.
Produktutveckling: Egna försök samt av KFs bageriavdelning centralt framtagna produkter 
Problem: Brist på yrkesarbetare och lokalvårdare.
Planer:
Varumärke: KF-bageriet
Övrigt: Bageriet arbetar självständigt inom verksamhetsområdet som omfattar nordöstra Skåne, Blekinge södra och östra Småland samt Öland. Redovisningsansvar gentemot KF föreligger.
Kooperativa Förbundet Bagerierna i sydöstra Sverige, bageriet i Kristianstad. Arbetsställe även Kalmar
.


Ovanstående uppgifter stämmer fortfarande enligt nuvarande VD Sten Lindström, 2006-11-28


I början på 90-talet döptes alla 35 bagerierna inom KF-sfären om från Konsumbagarn till Juvelbagerierna utom Sydöstbagerierna Ekonomisk Förening, som bageriet i Kristianstad heter som juridisk person. Sydöstbagerierna fick nu ensamma bära varumärket Konsumbagarn.

Juvelbagerierna såldes till det danska bageriföretaget Schulstad.

Tillbaka till KonsumBagarn >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Arkiven

2008-04-14
En kategori är ändrad från Föreläsningar till Arkivmaterial.

Arkivmaterial kommer efterhand att fyllas med noteringar om vad som finns i arkiven i:
Folklivsarkivet i Lund
Föreningen Industrihistoria i Skåne
Kristianstad kommun / Klara
Landsarkivet i Lund,
Nationell Arkivdatabas,
Regionmuseet Kristianstad,
Skånes Hembygdsförbund
Skånes Näringslivsarkiv 


Föreläsningar kommer att publiceras under Senaste nytt.

Tillbaka till Första sidan >>>

Dokument i Regionmuseets arkiv

2008-04-14

I Regionmuseets arkiv finns dokument om tobaksodlare men väldigt lite om tobaksfabriker.


A0307 D1:1

Årsredovisningar 1949, 1950, 1960, 1963


Medlemsförteckning i Tobaksodlareföreningen år 1935, inträdesavgift 50 öre.


Stadgar för Tobaksodlareföreningen och även om verksamheten.


Inkommande handlingar korrespondens med myndigheter och liknande.


1936 års räkenskaper.


A0307 D1:2

Förteckning över anmälda odlare i riket 1937, 1943, 1945.


A0307 A1:1

Utgående handlingar från Tobaksodlareföreningen

Protokoll 1935 - 1958

Protokoll 1958 - 1964


Nu är mitt föredragsprogram för våren 2008 klart.

2008-01-10

Samtliga föredrag är i Regionmuseets hörsal.

Vid alla fyra föredragen är det fri entré.Söndagen 3/2 Klockan 14.00 

Finlandsbryggeriet
och andra bryggerier i Kristianstad. Bilder och berättelser med Leif Börje-Frid.


Söndagen 24/2  klockan 14.00

Visas en film om Karpalunds sockerbruk från kampanjen 1936. Även bilder och berättelser med Leif Börje-Frid.


Söndagen 16/3 Klockan 14.00 


Hur Andelsslakteriet Långebro blev HK Scan AB. En resa i bilder och berättelser med Leif Börje-Frid.Onsdagen 2/4 Klockan 18.30

Starka kvinnor inom livsmedelsindustrin. Bilder och berättelser med Leif Börje-Frid.


Scan AB historik

2007-12-12

Kristianstad Blekinge läns slakteriförenings historik


1917
Uppfödare i Kristianstad län startar eget slakteri vid Långebro, vilket går i konkurs 1925.


1925 Kristianstadsortens nya slakteriförening bildas (KNS).


1928 Även nötboskap slaktas.


1933 Sveriges Slakteriförbund bildas och (KNS) ansluter sig.


1935 Kristianstad-Blekinge Slakteriförening (KBS) bildas. KBS startar egna fabriker och butiker.


1953 KBS äger 57 egna butiker.


1964 Det nuvarande slakteriet inviges.


1968 KBS-mat serveras i 128 skolor. Redan 1960 överlåter KBS några butiker till privata handlare, 1968 överlåts  de sista butikerna till ICA-EOL.


1972 Svinlinjen byggs ut till 360 grisar i timmen. Hängande skållning installeras.


1973 Tankar på fem slakteriföreningar till en region, skjuts på framtiden.


1974 Ny generalplan 1975-85. Utbildningspaket sålt till Polen. Veterinärutbildning av personer från Nigeria.


1982 Svinlinjen byggs om till två slaktlinjer med en kapacitet på 240 grisar i timmen på respektive linje.


1986 Ovalen bildas.


1988 Samgåendetankar med Skanek.


1990  Fusion KBS - Skanek. Teknisk kapacitet cirka 2,4 milj grisar per år i Scan Syd området. Storboskap cirka 250 000 boskap per år.


1991 Den 18 december är den sista dagen för boskapsslakt i Kristianstad som flyttas till Kävlinge, endast grisar slaktas i Kristianstad.


1992 Svinslakten i Kristianstad minskas för att höja kapaciteten i Kävlinge. Detta innebär att Kristianstad endast slaktar på en slaktlinje med en kapacitet på 300 grisar per timme.


1994 Den 24 augusti förläggs hela Skaneks svinslakt till Kristianstad som moderniserat grisslakten till två slaktlinjer vilka skall klara att slakta 400 grisar per linje och timme.


1999  Alla svenska bondeägda slakterier utom KLS i Kalmar går samman och bildar Swedish Meats, med över 5 000 anställda.


2006 Swedish Meats köper upp SLP i Helsingborg och Pärsons Charkproduktion. Slakt och styckning av grisar flyttas till Kristianstad den 1 april 2007.


2007 Swedish Meats går samman med det Finska livsmedelsföretaget HK Raukatatalo, där den Svenska delen i företaget kommer att heta Scan AB. Huvudkoncernen heter HK Scan. 


Källa: Livsmedelsarbetarförbundet Kristianstad, Fackklubben på Scan AB.

Tillbaka till  Scan AB >>>


Utställning på Regionmuseet i Kristianstad

2007-09-19
4 november blir det en miniutställning om Kristianstad kommuns livsmedelhistoria från 1870 till i dag i Minnesluckan på Regionmuseet.

Mer information kommer efterhand som utställningsmaterialet växer fram. På måndag börjar vi gå igenom arkivet för att se vad som är spännande att visa. Har du själv någon gammal livsmedelsförpackning, eller annat som minner om alla de företag som satt Kristianstad på livsmedelskartan är du välkommen att höra av dig.

E-post livsmedel@regionmuseet.m.se