Litteraturlista från industriminnesinventeringen 1987 - 1992:

2008-04-29

Litteraturlista:
01. Sveriges kalender 1935
02. Skånekalendern 1878, senare delen
03. Skånekalendern 1916
04. Sveriges Privata Företagare
05. Skånekalendern 1862
06. Skånekalendern 1900
07. Skånes kalender 1904
08. Skånes Landsbygds kalender 1924
09. Sveriges handelskalender 1917
10. Skånes kalender  1876
11. Kalender öfver Skåne och Blekinge 1904
12. Sveriges handelskalender 1923

13. Skånska Vattenkvarnar och vädermöllor. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1980
14. Skånskt Tegel. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1984
15. Skånska Industriminnen. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1978
16. Skåne - Hembygdskunskap. Alf Lundgren 1912
17. Handlingar ang. Villands Härad utgivna av Villand Härads Hembygdsförening XXVIII
18. Torsebro Krutbruk i Skåne av Assar M Lindberg. Särtryck ur DAEDALUS 1967
19. Åhus på 1920-talet. Gunnar Bergkvist berättar för Astrid Flood. S:ta Annas Gille
20. Vår by i början av seklet, N Åsum. Kerstin Högfeldt
21. Gärds Härads Hembygds Årsbok, Jubileumsskrif 1985
22. Fantastiska Stärkelsen. Allan- Sigvard Lundin
23. Sveriges Stärkelseproducenters förening 25 år 
24. Svenska Stadsmonografier 1947
25. Kristianstads Byggnadsnämnd 100 år, 1875 - 1975
26. Färlövs sockens historia, Nils Sjöstrand
27. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1965
28. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1984

29. Boken om Östra Vram
30. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1982
31. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1974
32. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1987
33. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1980
34. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1979
35. Tegelbruk i Sverige. Lars-Eric Olsson, 1987
36. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1981
37. Gärds Härads Hembygds Årsbok 1952
38. Boken Fjälkinge
39. Kristianstad. Bild E Liljeroth, text K Neideman, 1949
40. Finlands bryggeri Kristianstad 1839 - 1939
41. Kvarnföreningen 50 år, 1914 - 1964
42. Jubileumsskrift Konsul Carl Nilsson 1863 - 18/12 1943
43. Kejsarkvarnarna 75 år, 1888 - 1963
44. Väv och värv Kristianstads Ylle, femtio år med AB Skånska Yllefabriken
45. Sveriges Städer Band VIII Kristianstad - Simrishamn, 1914
46. Beskrivning över Kristianstads län, städerna Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn
47. Kristianstad. En bildkavalkad genom fyra sekler, Thorsten Andersson och Gunnar Lindbom.
48. Nya Sparbanken i Kristianstad 1897 - 1947
49. Svenskt Industrilexikon 1892
50. Sveriges Handelskalender 1885 - 1886, Stockholm 1885
51. Sveriges Handelskalender 1930. I städerna

52. Kristianstads adresskalender 1947
53. Adressbok för Christianstad Stad 1906
54. Kongl. Telegrafverkets telefonabonnenter i Kristianstad och dess grannskap, januari 1898.

55. Adresskalender för Christianstads stad 1905

56. Adresskalender för staden Kristianstad 1930

57. Kristianstads historia 1614 - 1948. Karl Enghoff
58. Telefonkatalog 1926
59. Kristianstads Adresskalender 1957
60. Kristianstads Adresskalender 1961


Litteraturtips från livsmedelsinventeringen i Kristianstad kommun

2007-11-26
Här finns en uppräkning av litteratur, faktaböcker och uppsatser jag stöter på under livsmedelsinventeringen i alfabetisk ordning efter författaren. Detsamma gäller här som i alla andra kategorier att du är välkommen med tips.

Många av dessa böcker finns i Regionmuseets faktarum Minnesluckan. Här kan du i lugn och ro sitta och läsa. Böcker som följs av (RM) finns alltså till läsning i Minnesluckan.

Listan uppdateras ständigt.

Litteraturtips:

Andersson, Thorsten, Lindbom, Gunnar, (1976): Boken om Kristianstad, Natur och Kultur. (RM))


Andersson, Thorsten, Lindbom, Gunnar, (1984): Kristianstad, en bildkavalkad genom fyra sekler, Möllers Bokhandel. (RM)
  

Andersson, Thorsten, (1986): Ålakust en bildberättelse. Kristianstad Läns museum, Kristianstadsbladet, Kristianstad Sparbank. (RM)


Angelin, Erik, (1950) Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915, Nordisk Rotogravyr.  

Berger, Monica, Thomasson, Evelyn
, (1991): Mårten Pehrsons valsqvarn, 110 år i Kristianstad. Kristianstads Läns Museum. (RM)


Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.

Borg, Henrik, (2005): Den Skånska livsmedelsindustrin. Rapport 2005:64. (RM)


Borg, Henrik, (2006): Mejeribyggnader i Skåne, inventering 2005 - 2006, Skåne län. Rapport 2006:84, (RM)


Brantestam Charlie
, (2002): En Culinarisk resa. Fjälkinge, 2002. (RM)


Burman, Mattias, Ernstedt, Ann-Christine, Jakobsson, Åsa (2006): Tobaksdoft, minnen och mångfald - Tobakslador i Skåne. Rapport 2006:95, (RM)


Bryggerier och mälterier i Sverige under 150 år (1994): Sveriges Bryggmästare Förening/ Svenska Bryggareföreningen. (Stadsbiblioteket)

Carlsson, Hugo, (1957): Svensk brännvinstillverkning genom tiderna, Minnesskrift till Sveriges Bränneriidkareförenings 50-årsjubileum. (RM)


Danielson, Jan, Torstensson, Lars, (1996): Saga och sanning från Ålakusten. Kristianstadsbladet. (RM)

Darphin, Jean-Paul, (1993): Sockrets katedraler.


Edström, K G, (1939): Finlands Bryggeri, 1839 - 1939. Minneskrift. (RM)


Edström, Ragnar, (2006): Döden i grytan, Östskånsk företagshistoria under 1900-talet i konserveringsbranschen. D-uppsats i historia, hämtas här som PDF-fil.


Eriksson, Leif, (2004): Korv, mos och människor, en bok om svenska korvkiosker. Wahlström & Widstrand.

Friström, Sune (2007): Kristianstad, Christians stad, del 2. Nyteboden. (RM)

Föreningen Gamla Christianstad årsskrift, 1985, 1987, 1988, 1990. (RM)


Gårdstedt, Hanna, (2005): Ingen "riktig" industri. En genusanalys av livsmedelsindustrin i industriminnesvården. Göteborgs universitet.

Gärdesgård, Inge, (redaktör) Ål från sargasso till gillesbord, (1985): Bokförlaget Settern. (RM)


Hamberg, Ove (1985):  Svensk bryggeriindustri 1885 -1985. Svenska Bryggarföreningen.

Hellbo, E, Esbo, H (1948): Våra potatissorter, Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag.


Hjelmstedt, Lennart, Melén, Erik (1981) Klippt ur Kristianstadsbladet. (RM)

Jubileumsskrift Mårten Pehrson valskvarn, (1939): Från axet till kakan. (RM)


Jubileumsskrift Mårten Pehrson valskvarn (1943): Tillägnad konsul Carl Nilsson på hans 80-årsdag. (RM)


Junhem, Inga (2004): Prisad planta, Tobaks- och Tändsticksmuseum. (RM)

KBS jubileumsskrift, (1991) 1917 - 1990. (RM)

Kejsarkvarnarna 75 år, (1963): Jubileumsskrift. (RM)


Kristianstad Blekinge Slakteriförening, (1950): Jubileumsskrift 1925 - 1950. (RM)


Kronsjö, Oscar, (1935), Sockenkrönika, Jemshögs församling fordom och nu, tredje delen. (RM)


Kuuse, Jan
, (1982): Sockerbolaget Cardo 1907 - 1982. (RM)


Kvarnföreningen 50 år, (1964) Minnesskrift. (RM)


Larsson, Lillmor, (2002) Oppmanna Vånga årsskrift. Om Arkelstorps musteri och bryggeri. (RM)


Lindbom, Gunnar, (1980): Lilla Paris. Sanna berättelser ur småstadslivet. Möllers Bokhandel. (RM)


Livsmedelsindustri i Kristianstads län, (1980): Rapport från projekt, juli 1980. (RM)


Lundin, Allan-Sigvard, (1977): fantastiska stärkelsen, Sveriges Stärkelseproducenters Förening, femtio år. (RM)

Lundström Palm, Yvonne, (1998): Livet kring Gårdarna vid Råbelövssjön i Håstad och Österslöv, 1938 - 1998. (RM)


Malt och läskedrycksindustri, utredning från Statens Industriverk SIND 1976:6 (Stadsbiblioteket)

Meddelande från Kristianstadsortens Nya Slakteriförening, Långebro, 1930, 1931. (RM)

Munthe, Arne, Hellner, Joh. Vasseur, Eric, (1940) Minnesskrift utgiven med anledning av Svenska Tobaksmonopolets tjugofemåriga verksamhet, 1915 - 1940, Stockholm. (RM)

Månsson, Magnus, J, (2000): Från våg till våg, S:ta Annas Gille i Åhus. Handlar om tobak. (RM)


Mårtensson, Anders W, (1995): Attraktiv kulturbygd, på upptäcksfärd i Kristianstads kommun. Kristianstad kommun. (RM)

Nilsson, Sven Wilhelm, (1946), Ål via Åhus, A B Ålexporten Åhus.


Nilsson, Walter, (1994): Svärd och överheten, skröna från Ålakusten. Förlag Tre böcker.


Nilsson, Walter, (1996): Svärds sista vinter. Förlags AB Gondolin


Nosabybygdens historia, (2005): En berättelse om byarna Balsby, Hammar, Hammarslund, Nosaby och Åraslöv. (RM)


Nyström, Edgren, Jamais (2004 ): Ostkompaniets Njutningslära, Grenadine förlag. (RM)


Olsson, Kenth, (2004): Från Vikingar till Vodka. Accent Förlag. (RM)


Persson, Evert, (1964): Från småindustri till centralfabrik (en tidsepok av stärkelsetillverkningens historia)Önnestads potatismjölsförening. (RM)
  

Rollof, Yngve, (1984): Ålabodar, sjöfartshistoria och ålafiske från Tosteberga till Kåseberga. Kristianstadsbladet, Kristianstad Läns museum. (RM)

  

Rosenberg, Björn, (2006): Gamla Kristianstad och Åhus. Kristianstad kommun. (RM)

  

Rydén, Håkan, (1958): Svenska Ägghandelsförbundet. Minnesskrift 1932 - 1957. (RM)

  

Rättzén, Bengt, (1996): Bränt va´de här! Minnesskrift 1907 - 1996. (RM)


Sahrling, Rune, (2005): Pingströrelsen i Skåne. Semnos Förlag.

Schmidt, Walter,
(1880): Handbok i bränvinsbränning. Adolf Bonnier, Kongl. Hof- och Universitetsbokhandlare

Sjöstrand, Nils
, (1974): Färlövs sockens historia

Sundin, Bosse, red. (1987): I teknikens backspegel, Carlssons förlag.   


Sundkvist, Eva
, (2004): Livets bröd och andra bullar. Marcus Förlag. (RM) Finns även att köpa i receptionen.


Swenson, Karin och Bo (1998): Minnen från Degeberga, del 1. Ultima Thule Bokförlag.

Swenson, Karin och Bo (2000): Minnen från Degeberga, del 2. Ultima Thule Bokförlag.

Swenson, Karin och Bo (2001): Minnen från Degeberga, del 3. Ultima Thule Bokförlag.

Svenska Kvarnföreningen 75 år, (1990): Minnesskrift 1914 - 1989. (RM)


Tillberg, Tomas, (2007) Per Svensson - Cigarrkungen. S:ta Annas Gille, Åhus. (RM)


Thorbjörnson, B. (1929): Tillverkning av Brännvin, av potatis och säd. (RM)

Thunaes, Harald (1968): Ölets historia i Sverige. Del 1 från äldsta tider till 1600-talets slut. Almqvist & Wiksell. (Stadsbiblioteket)

Thunaes, Harald (1970): Ölets historia i Sverige. Del 2 1700- och 1800-talen. Almqvist & Wiksell. (Stadsbiblioteket)

Tunander, Britt och Ingemar (1980): Stickspår till sockerbruket. Sockerbolaget. (RM)

Vittskövle socken genom tiderna, del 1, (1999), MonitorFörlaget. (RM)


Vittskövle socken genom tiderna, del 2, (2001), MonitorFörlaget. (RM)


Vittskövle socken genom tiderna, del 3, (2003), MonitorFörlaget. (RM)Årsböcker från Hembygdsföreningar:

Gärds Härads Hembygdsförening, jubileumsskrift 1935- 1985. (RM). En artikel om brännerierna i Gärda Härad.
Oppmanna - Vånga Hembygdsförening, årsskrift 2000. (RM) Två artiklar om tobaksodling

Sommarin, Emil, redaktör (1920): Industrigrenar som beröra lantbruket, Minnesskrift av Skånska Hushållningssällskapens hundraårsjubileum. (RM)
  

Skånes Hembygdsförbunds årsbok, (1991): Artikelregister 1932 - 1991. (RM)