Lite tobakshistoria

2008-07-17

Vet du något mera om följande tobaksföretag så hör gärna av dig till bloggen eller ring och berätta på 044 13 58 29.


Nedanstående material har jag hämtat från  http://www.tobakshistoria.com/


Huvudkälla, för Lars som ligger bakom Tobakshistoria, vad det gäller Kristianstads kommun är boken Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915 av Erik Angelin, Nordisk Rotogravyr 1950. Angelin dog under arbetet med boken så den blev aldrig helt klar.

Hammelin, Magnus G.

Ort: Kiaby

Magnus Germund Hammelin, f. 1824 i Virestad, Kronobergs län, drev från 1897 en mindre cigarrörelse i Nymö vid Bäckaskog. Rörelsen var av obetydlig omfattning och nedlades efter hans död 1914.


1890 är han upptagen som husegare och cigarrmakare vid befolkningsinventeringen.

Han var gift med Hanna Persdotter, f. 1831 i Gustav Adolf, Kristianstads län.
De hade dottern Maria, f. 1871 i Nymö.
De bodde i Nymö by.

År 1900 tituleras Magnus cigarrfabrikör och adressen är då Nymö n:o 23, Nymö
och i hushållet finns även drängen Martin Persson, f. 1882 i Nymö.Fabriker i Fjälkinge

Andersson, Hans
Ort: Fjälkinge
Hans Andersson, f. 1873 i Fjälkinge, son till inhyseänkan Elna Svensdotter, drev 1895-1915 en mindre cigarrtillverkning i Fjälkinge. Rörelsen var av obetydlig omfattning inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.


 

Andersson, Per
Ort: Fjälkinge
Per Andersson i Fjälkinge drev under år 1860 en obetydlig cigarrtillverkning på orten.Bergkvist, Carl R.
Ort: Fjälkinge
Förre soldaten Carl Reinhold Bergkvist, f. 1851 i Köpinge (Kristianstads län) drev mellan 1901-1915 en mindre cigarrtillverkning i Fjälkinge.
Rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.


Björk, Herman
Ort: Fjälkinge
Herman Björk, cigarrarbetare och soldat, f. 1878 i Trolle-Ljungby anlade år 1900 en mindre cigarrtillverkning i Fjälkinge som inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.


Jönsson, Måns
Ort: Fjälkinge
Måns Jönsson, f. 1847 i Ivefofta, drev sedan 1884 ett mindre företag för cigarrtillverkning. Den obetydliga rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

I 1895 års handelskalender omnämns han som M. Jönsson: svensk tobak; tillv. cigarrer.
Erik Angelin uppger att han hette Nils Jönsson men 1890 års befolkningsinventering uppger Måns Jönsson.

Måns Jönsson bodde som cigarrmakare i Fjelkinge by n:o 37 med sin familj:


Månsson, Jöns
Ort: Fjälkinge
Jöns Månsson började 1885 en mindre cigarrtillverkning i Fjälkinge. Den obetydliga rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Jöns Månsson var född 1870 i Ivetofta och år 1900 titulerades han cigarrmakare och var bosatt i Fjelkinge/Legeved n:o 11 tillsammans med hustrun Nilla Bengtsdotter, f. 1865 i Kiaby, Kristianstads län och barnen Anna Maria, f. 1896 och Bertha Elisabeth, f. 1898.


Persson, Sven

Odlade tobaksblad för försäljningFabriker i Fjälkestad

Fjelkestads cigarrfabrik
Ort: Fjälkestad
Ola Persson i Fjälkestad som drev affär i ben, lump och timmer drev 1895-1904 en mindre cigarrtillverkning under firma Fjelkestads cigarrfabrik.Fabriker i Kristianstad:


Ahlstrand, J.E., Kristianstad
Ort: Kristianstad

J.E. Ahlstrand, f. 1814 erhöll den 15 september 1838 tillstånd att tillverka cigarrer. Den 30 april 1839 utökades tillståndet med rätt att tillverka snus och röktobak.

Den 28 oktober 1844 fick han tillstånd att överflytta verksamheten till Växjö.
Han flyttade redan 1846 vidare till Stockholm.


Billing & Co., Frans J.
Ort: Kristianstad

Specerihandlanden Frans Julius Billing (1828-1896) drev mellan 1882-1888 en cigarrtillverkning under firma Frans J. Billing & Co.
Han ägde fastighetern i kv. Erik Dahlberg 5 vid Döbelnsgatan 6/ Lilla Torg- Västergatan 43.
Den 27 januari 1888 övertogs företaget av kompanjonen Oscar Edward Pettersson (f. 1854 i Åhus). Firman avregistrerades den 1 juni 1891.

Frans Billing blev då handlare med lantmannaprodukter och obetydlig cigarrtillverkning. Han bosatte sig i Enköping och avled där 1896.


Brockmöller, H.
Ort: Kristianstad

Hans Brockmöller erhöll den 16 februari 1688 resolution att driva tobaksspinneri i Kristianstad. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.


Burmeister, B.J., och Witte, C.
Ort: Kristianstad

Berendt Johan Burmeister (d. 1753) och köpmansänkan Catharina Witte (f. Broomé, änka efter Johan Petter Witte), som på grund av oenighet med de övriga intressenterna i det munckska privilegiet (samma stad) sålt sina andelar, anhöll 1741 om tillstånd att anlägga ett nytt tobaksspinneri i Kristinehamn.

Munck & Intressenter samt faktor Weduwar (samma stad) protesterade mot nyanläggningen och anmälde dessutom, att tobaksspinneriet redan satts igång utan tillstånd och att avstämpling av varor skett vid hallrätten.

Riksens ständers manufaktur- och handelsdeputation lämnade kommerskollegium frihet att bevilja privilegium, vilket blev fallet den 3 juni 1741.

År 1756 ägdes manufakturen av Catharina Wittes son Daniel(f. 1717 i Kristianstad, d. 1774) och Burmeisters änka Sofia Hillebrand. Efter Sofias frånfölle 1767 övergick hennes andel till handelsmannen Johan Albrekt Wullf (1739-1796).

1778 lät Wullf uppföra tre korsvirkeslängor i kvarteret Jepp Buck 17 som innehöll tobaksfabrik, spinneri och packhus.
I bottenvåningen fanns spinneriet och packhus samt infartsport.

I ovanvåningen fanns ytterligare spinneriutrymme. Den östra längan mot dåvarande Vallgatan var i två våningar och inrymde packhus och spannmålsloft.

Den tredje längan, mot norr, var om en våning och innehöll tobakstorkugn och vattenpump.
År 1806 byggdes fastigheten om till lasarett och senare till badanläggning.


Efter Daniel Wittes död 1774 övergick även hans andel till Johan Wullf. Företaget hette då Nya tobaksspinneriet och nedlades efter Wullfs död.


Cedergren, F.F.
Ort: Kristianstad

Hovsekreteraren F.F. Cedergren anlade 1831 med tillstånd av hallrätten ett mindre snusmaleri. Det nedlades 1836.


Dahl, F.A.
Ort: Kristianstad

F.A. Dahl drev mellan åren 1861-1862 en mindre cigarrfabrik i Kristianstad.


Fiedler, F.W.
Ort: Kristianstad

Fredrik Wilhelm Fiedler (1820-1887) grundade 1850 en tobaksfabrik i Kristianstad.
År 1884 övertogs den av Johan August Albrecht (f. 1830 i Karlshamn) under firma F.W.
År 1890 bodde J.A. Albrecht på tomterna 74 o 76 i Kristianstad.

Den 3 juli 1893 överläts fabriken på bokhållare Algot Gerhard Ysberg
(f. 1865 i Karlshamn), som 1890 bodde som inneboende hos specerihandlaren och cigarrtillverkaren Frans Julius Billing på tomt n:r 13 i Kristianstad och vars dotter han gifte sig med.

Den 8 januari 1904 överlämnades rörelsen till E.M. Larsson & Co. som sedan 1879 idkat tobakshandel i staden.
Innhavare var Elsa Maria Larsson och hennes make Jöns Larsson.

Efter hustruns död 1909 fortsatte Jöns Larsson fabrikation av snus i mycket liten skala. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet


Grönvall, Magnus
Ort: Kristianstad

Arrendatorn Magnus Grönvall erhöll den 18 september 1820 tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Kristianstad. 1822 flyttade den obetydliga rörelsen till Lund.


Hamburger Cigarrfabriken
Ort: Kristianstad

Firma Hamburger Cigarrfabriken inregistrerades den 13 mars 1907 av Anna Jönsson. Prokurist var Sellman Mendelsson, f. 1886, av mosaisk trosbekännelse.
Företaget nedlades redan 5 augusti 1908 och någon tillverkning synes ej ha kommit igång.


Holm, C.A.
Ort: Kristianstad

Handlanden Carl Albert Holm, f. 1855 i Kristianstad, drev mellan åren 1881-1897 en snustillverkning.
Carl Holm var gift med Marguérite Adéle Dubois, f. 1858 i Frankrike.


Holm, Gustaf Edv.

Ort: Kristianstad

Gustaf Edvard Holm, f. 1847 drev sedan 1881 i kompanjonskap med C.O. Nilsson en tobaksfabriksrörelse i Kristianstad.

Gustaf Holm övertog senare ensam företaget som nedlades den 7 maj 1894.

Produkter
Ocena
Sol-Tobak
Svenska ArtillerietMalmgren, Carl F.
Ort: Kristianstad

Carl Fredrik Malmgren, f. 1847 i Kristianstad, började vid åtta års ålder som stripare vid Gustaf E. Holms cigarrfabrik i Kristianstad.
1881-1893 var han verkmästare vid samma fabrik och startade den 20 december 1893 en egen rörelse.
Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.  Carl Malmgren hade då i 60 år arbetat inom tobakstillverkningen.

1890 bodde han med familjen i tomten n:o 226 i staden.

Nilsson & C:o
Ort: Kristianstad

Mellan åren 1858-1860 drevs en mindre cigarrfabrik i Kristianstad under namnet Nilsson & C:o.


Renbom
Ort: Kristianstad

Bröderna Carl Peter och Jacob Renbom anhöll 1790 om att få anlägga snus- och kardusfabrik i Kristianstad. Detta beviljades den 9 december 1790.
Företaget gick dåligt och bröderna delade på sig.
Carl Peter ansökte då om att få driva fabrikation i Stockholm och senare i Norrköping.

Welamsson, Jöns
Ort: Kristianstad

Handelsmannen Jöns Welamsson erhöll den 9 december 1690 resolution att driva tobaksspinneri i Kristianstad. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.


Wällstedt, Anders P.
Ort: Kristianstad

Grosshandlaren Anders Peter Wällstedt, f. 1852 i Glumslöv (Malmöhus län) drev från 1886 under firma Anders Peter Wällstedt en mindre cigarrfabrik i Kristianstad.

1890 bodde familjen på tomt N:r 196 A i Kristianstad.

Den 5 juni år 1900 övertogs rörelsen av hans hustru Axeline Eugenia Wällstedt
/f. Weber/som under firma A. Wällstedt drev tillverkning av korv och cigarrer.
Anders Wällstedt blev prokurist i företaget som upphörde under år 1900.


Åkerman, Swen J.
Ort: Kristianstad

Handlanden Swen Johan Åkerman,
f. 1755, död omkr 1845, fick den 11 augusti 1817 tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i staden. Inga tecken på produktion har återfunnits


Fabriker i Rinkaby

Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag

Ort: Rinkaby
Carl Gustaf Svensson, f. 1854, som sedan den 6 september 1896 idkat handel med råtobak och drivit en mindre cigarrtillverkning, överlät sin rörelse till Rinkaby Ciarrfabriksaktiebolag, vars bolagsordning antogs den 17 april 1900.

Kapitalet utgjordes av 8 600 kronor och styrelsen bestod av lantbrukarna Mårten Nilsson i Gälltofta, Ola Svensson i Rinkaby, Anders OLsson i Rinkaby, skolläraren Per Larsson Östberg i Rinkaby samt lantbrukaren Nils Nilsson i Horna.

Föreståndarbefattningen innehades av Carl Gustaf Svensson till 1904. Det året invaldes istället för Per Larsson åbon Nils Nilsson i Gälltofta.
År 1905 avgick Ola Svensson och ersattes av lantbrukaren Ola Esbjörnsson. Den 9 januari 1905 ändrades firmanamnet till Aktiebolaget Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken.

År 1907 utträdde Mårten Nilsson och Nils Nilsson och i deras ställe invaldes lantbrukaren Per Bondesson i Legeved och Nils Jönsson Waldemarsson i Rinkaby socken.
Bolaget trädde den 31 december 1913 i likvidation. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken, AB
Ort: Rinkaby
se Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag.

Tillbaka till Tobak >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Kommentarer
Postat av: Leif Månsson

Jag är en av Måns Jönssons efterlevande. I cigarrfabrikens lokaler drevs till mitten av 1980-talet snickerifabrik av Byggmästaren Yngve Eriksson och hans son Kaj. Måns Jönsson var en av grundarna till IOGT-logen 726 Löftet i Kvällen vilken lades ned 1986 efter mer än 100 års kontinuerlig verksamhet.

Måns Jönssons son var lantbrukaren Anton Månsson i Nymö.

2008-08-02 @ 22:49:38
Postat av: Stefan Nilsson

Man lär sig något nytt varje dag :)

2011-04-21 @ 21:31:25
URL: http://biggest-loser.se/
Postat av: Theodor

Även jag lärde mig något nytt, visste inte om detta!

2011-07-07 @ 19:35:05
URL: http://www.dietmetoder.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback