Östra Vrams bränneri

2008-04-17

Företagsnamn:  Östra Vrams bränneri

Företagsform:

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning: 
Ägare:

Grundare:

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv: Rättzén, Bengt, (1996): Bränt va´de här! Minnesskrift 1907 - 1996. (RM)

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Bränt va´de här!


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Gärdsbränneriet ek. för. >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Norra Åsums bränneri

2008-04-17

Företagsnamn:  Norra Åsums bränneri

Företagsform:

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning: 
Ägare:

Grundare:

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Rättzén, Bengt, (1996): Bränt va´de här! Minnesskrift 1907 - 1996. (RM)

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Bränt va´de här!


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Gärdsbränneriet ek. för. >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Gringelstad bränneri

2008-04-17

Företagsnamn:  Gringelstad bränneri

Företagsform:

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning: 
Ägare:

Grundare:

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Rättzén, Bengt, (1996): Bränt va´de här! Minnesskrift 1907 - 1996. (RM)

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Bränt va´de här!


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Gärdsbränneriet ek. för. >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Gärdsbränneriet ekonomiska förening

2008-04-17

Företagsnamn: Gärdsbränneriet ek. för.

Företagsform: Ekonomisk förening

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning:
 
Ägare: Gringelstad bränneri,   Hovby bränneri,   Huaröd bränneri,   Mosslunda bränneri,   Skettilljunga bränneri, Sätaröd bränneri,   Vä bränneri,   Västra Vram bränneri,   Norra Åsum bränneri,   Östra Vram bränneri


Grundare: 20 maj 1967 avhölls första stämman

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning: Råsprit

Råvaror: Vete

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Rättzén, Bengt, (1996): Bränt va´de här! Minnesskrift 1907 - 1996. (RM)
Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Bränt va´de här!


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>

Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Brännerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Karpalunds Ångbryggeri AB

2008-04-16

Företagsnamn: Karpalunds Ångbryggeri AB

Företagsform: AB

Huvudkontor: Karpalund

Lokalisering av tillverkning: Karpalund
Ägare:

Grundare: 1884

Eventuell nedläggning år: 1942

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv: Den Skånska livsmedelsindustrin, 2005:64, Henrik Borg.

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter:


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>


Tillbaka till Bryggerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>

Bryggeri Åkesson

2008-04-16

Företagsnamn:  Bryggeri Åkesson

Företagsform:

Huvudkontor: Vilan

Lokalisering av tillverkning: Vilan
Ägare:

Grundare: 1947

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv: Industriminnesinventering 1987 - 1988, av Torgny Fransson, Monica Berger, Evelyn Thomasson


Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Industriminnesinventering 1987 - 1988


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Bryggerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Balsby Bränneri

2008-04-15

Företagsnamn:  Balsby Ångbränneri

Företagsform: Bolag med 11 delägare

Huvudkontor: Balsby

Lokalisering av tillverkning: Balsby
Ägare: 11 delägare

Grundare:

Eventuell nedläggning år: 1957

Tidigare ägare:

Tillverkning: Brännvin

Råvaror: Potatis, råg.

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Nosabybygdens historia, (2005): framtagen i studiecirkel 2000 - 2005.

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Nosabybygdens historia 


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Brännerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Ålexporten i Åhus

2008-04-14

Företagsnamn:  A B Ålexporten

Företagsform:

Huvudkontor: Åhus

Lokalisering av tillverkning: Åhus
Ägare:

Grundare: 1921, Sven Wilhelm Nilsson, Anders Nilsson, Malmö och Carl Brammer, Danmark. 1938 tog Sven-Wilhelms son Henning W Nilsson fram till 1972.

Eventuell nedläggning år: 1972 såldes företaget men 1975 övertog sonsonen Sven Wilhelm Nillson företaget till 1980.


Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Nilsson, Walter (1994): Svärd och överheten, skröna från Ålakusten, Förlag Tre böcker. Nilsson, Walter, (1996): Svärds sista vinter. Förlags AB Gondolin.

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Sven-Wilheln Nilsson, I Sankta Annas Gilles årsbok 1996.


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till  Ålarökerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Cigarrfabriken i Bäckskog

2008-04-14

Företagsnamn:  Cigarrfabriken i Bäckaskog

Företagsform:

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning: 
Ägare:

Grundare:

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter:


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Tobak  >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


P. Svenssons Cigarrfabrik i Åhus

2008-04-14

Företagsnamn: P. Svenssons Cigarrfabrik

Företagsform:

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning: 
Ägare:

Grundare: 1877, Per Svensson

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning: Cigarrer

Råvaror:

Omsättning: 1895, årsproduktion av 400 000 cigarrer. 1904, årsproduktion 1,5 miljon cigarrer.

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling: Svenska Tobaksmonopolet tar över all verksamhet med tobak 1915.

Varumärken:

Litteraturtips: Tillberg, Tomas, (2007): Per Svensson - Cigarrkungen, S:ta Annas Gille, nr. 47.

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Tomas Tillberg.


Berättelser >>>  Cigarrkungenshus i Åhus, klicka på Historia >>>

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Tobak  >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Cigarrfabriken i Rinkaby

2008-04-11

Företagsnamn: Cigarrfabriken i Rinkaby

Företagsform:

Huvudkontor:

Lokalisering av tillverkning: Rinkaby
Ägare:

Grundare:

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning: Cigarrer

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Månsson J, Magnus, (2000): Från våg till våg. Småskrifter utgivna av S:ta Annas Gille, nr. 44.

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Magnus J Månsson


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Tobak  >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Skepparslövs Mejeri

2008-04-10

Företagsnamn:  Skepparslövs Mejeri

Företagsform:

Huvudkontor: Skepparslöv

Lokalisering av tillverkning: Skepparslöv
Ägare:

Grundare: 1892

Eventuell nedläggning år: 1939

Tidigare ägare:

Tillverkning:

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter:


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till mejerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


AB N Håkansson eftr.

2008-04-09

Företagsnamn:  AB N Håkansson eftr.

Företagsform: Aktiebolag

Huvudkontor: Kristianstad

Lokalisering av tillverkning: 
Ägare: 1895, grosshandlare Thure Persson, 1941 Nils Pahlén.

Grundare: 1872, grosshandlare N. Håkansson

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning: Charkuterier

Råvaror:

Omsättning: Cirka 1 miljon kronor

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:


Litteraturtips: Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.


Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter:  Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>> Facksimil från Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.

Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Charkuterier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Facksimil om Östra Skånes Charkuteriförening

2008-04-09
Texterna är från 1943 och skrivna av B. Wendel. Fotografierna i är tagna av Edvin Ekblad.


     


TIllbaka till Östra Skånes Charkuteriförening >>>

Tillbaka till Första sidan >>>

Östra Skånes Charkuteriförening

2008-04-08

Företagsnamn:  Östra Skånes Charkuteriförening
Företagsform: Andelsförening med 19 konsumtionsföreningar, omfattande 16 000 hushåll.

Huvudkontor:  Kristianstad

Lokalisering av tillverkning:  Södra Bangården
Ägare: Andelsföreningen

Grundare: 1924 av Kristianstads Kooperativa Förening
Eventuell nedläggning år: 1947

Tidigare ägare:

Tillverkning: Charkuterier

Råvaror: 
Omsättning: 1925 - 135 445 kronor, 1935 - 224 405 kronor, 1942 - 700 000 kronor.

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:


Litteraturtips: Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.


Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:
Källa för faktauppgifter: Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.


Berättelser >>>  

Bildgalleri >>> Facksimil från Beskrivning över Kristianstads län, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt större samhällen, (1943): Förlags AB Fournier.

Recept >>>


Företagets hemsida >>>

Tillbaka till Charkuterier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Åhus Mejeri

2008-04-08Bilden kommer från S:ta Annas Gille och är en tidig bild från Åhus Mejeri.

Företagsnamn:  Åhus Mejeri
Företagsform: Andelsförening

Huvudkontor: Åhus

Lokalisering av tillverkning: Varvsgatan
Ägare:

Grundare: 1894

Eventuell nedläggning år: 1946 då föreningen anslöt till Nordöstra Skånes mejeriförening. Förbundet övertog driften 1/1 1947.


Tidigare ägare:

Tillverkning: Mjölk, grädde och smör

Råvaror: Mjölk

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt: Tidningsurklipp: Kristianstadsbladet 9 maj 1892 kallar till möte för att bilda ett andelsmejeri


Regionmuseets arkiv: Finns nämnt i Industriinventeringen 1988 och en kopia på tidningsurklipp.


Övriga arkiv: Nationell Arkivdatabas, Åhus Mejeriförening, m.b.p.a. Referenskod: SE/LLA/30628:119 


Källa för faktauppgifter: Nationell Arkivdatabas


Berättelser >>>  Finns en film, S:ta Annas Gille, från Åhus Hantverksförening som bland annat visar Åhus Mejeri.

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Mejerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Wendels Bryggeri

2008-04-07

Företagsnamn:  Wendels Bryggeri

Företagsform:

Huvudkontor: Kristianstad

Lokalisering av tillverkning: Kvarter Otto Marsvin
Ägare: Elias Wendel

Grundare: 1854 som Bayerska bryggeribolaget i Christianstad

Eventuell nedläggning år: 1896

Tidigare ägare: Överlämnades 1884 till Elias Wendels barn

Tillverkning: Öl,

Råvaror:

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige:

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips: Rosenberg, Björn, (2006): Gamla Kristianstad och Åhus. Kristianstad kommun sidan 193.
Edström, K G, (1939):
Finlands Bryggeri, 1839 - 1939. Minneskrift, sidan 46.

Övrigt:

Regionmuseets arkiv: Industriinventeringen  1992, Hel Tref För

Övriga arkiv:


Industriminnesinventering 1987 - 1992:
Historik: 1895 tillverkade 11 arbetare 2 500 hl. Bayerskt öl, 1 400 hl. Svenskt öl, 1 600 hl. Svagdricka till ett värde av 31 000 kr. (1891 - 95)


Källa för faktauppgifter: Rosenberg, Björn, (2006): Gamla Kristianstad och Åhus.


Berättelser >>>

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Bryggerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


 


Otto Ols bageri i Åhus (Linas bageri)

2008-03-07

Företagsnamn: Otto Ols Bageri

Företagsform:

Huvudkontor:  Åhus

Lokalisering av tillverkning:  Åhus
Ägare: Anders och Hjördis Uhler

Grundare: Nils Thuresson, 1858

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare: Nils Thureson, Otto Thuresson, Carl August Johannesson Sandwall, Jörgen Christian Jörgensen, Otto Fredrik Olsson, Rudolf Olsson.

Tillverkning: Bröd, kakor

Råvaror: Mjöl, socker, smör, grädde

Omsättning:

Antal anställda:

Marknad i Sverige: Lokalt

Marknadsföring:

Export:

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:


Källa för faktauppgifter: Småskrifter, nummer 8, 1988, S:ta Annas Gille i Åhus, av Björn Rosenberg

Berättelser >>>
  Saxat ur ... >>>

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Bagerier >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Novia Livsmedelsindustrier i Karpalund

2008-02-21

Företagsnamn:  Novia Livsmedelsindustrier

Företagsform: Aktiebolag

Huvudkontor: Karpalund

Lokalisering av tillverkning: Karpalund
Ägare: Svenska Unilever


Grundare: Företaget bildades 1971 genom en fusion av Unilevers helägda dotterbolag AB Bjäre industrier, Karpalund och Blå Band Produkter AB, Halmstad. All produktion flyttades efterhand till Karpalund
1971 försvann Bjäre som industri och blev ett varumärke och Novia Livsmedelsindustrier bildades.


Eventuell nedläggning år: 1992 slås Margarinbolaget, Novia Livsmedelsindustrier och Ädel ihop till Van den Bergh Foods.


Tidigare ägare:


Tillverkning: 1971 - 1985 saft och sylt samt drycker för konsument och storhushåll (Bjäre),

Bjäre konsument saft- och syltprodukter lades ned 1980 och verksamheten koncentrerades på dryckerna med Mer som flaggskepp. Bjäre storköksprodukter tillverkades i Karpalund till 1985 då produktionen flyttades till Tingsryd.

Från 1975 torkade produkter (Blå Band och Vato) samt till 1989 burksoppor (Gustaf Bong)

Råvaror: Lokalt och regionalt odlade bär, frukt och grönsaker, potatis; kött, fågel, importerade fruktkoncentrat, nypon, kryddor, torkade frukt -och grönsaker samt kött.


Omsättning: 1990 460 miljoner kronor


Antal anställda: Som mest cirka 600 inklusive säsongsanställda.


Marknad i Sverige: Marknadsledande inom egna produktområden både inom konsument- och storhushållsmarknader


Marknadsföring: Stark temabearbetning i press och bioreklam. Extensiv promotionverksamhet.


Export: Finland, Norge, Danmark, Förenade Arabemiraten


Produktutveckling: Egen produktutvecklingsavdelning


Hinder för utveckling:


Varumärken:
Konsument: Bjäre, Mer. Merry, Lift, Blå Band, Bong, Lipton;
Storhushåll: Bjäre, Blå Band, Bong, Lipton, Vato (till 1989)

Litteraturtips:

Övrigt:

Regionmuseets arkiv:

Övriga arkiv:


Källa för faktauppgifter: Ragnar Edström, Unilevers hemsida
.


Berättelser >>> 

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Konservfabriker >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Svenska Äggexporten i Degeberga

2008-02-05

Företagsnamn:  Svenska Äggexporten

Företagsform: Ekonomisk förening

Huvudkontor: Degeberga

Lokalisering av tillverkning:  Degeberga
Ägare: Ekonomisk förening av alla äggproducenter i närområdet

Grundare: Enoch Flygare

Eventuell nedläggning år:

Tidigare ägare:

Tillverkning: Försäljning av ägg

Råvaror: Ägg
Omsättning:

Antal anställda: Mellan 1936 och 1946 cirka 20 - 30 anställda

Marknad i Sverige: Malmö, Göteborg, Stockholm, Luleå och Umeå

Marknadsföring:

Export: Tyskland och England

Produktutveckling:

Hinder för utveckling:

Varumärken:


Litteraturtips: Swenson, Karin och Bo (1998): Minnen från Degeberga, del 1. Ultima Thule Bokförlag.
Swenson, Karin och Bo (2000): Minnen från Degeberga, del 2. Ultima Thule Bokförlag.
Swenson, Karin och Bo (2001): Minnen från Degeberga, del 3. Ultima Thule Bokförlag.


Övrigt:

Regionmuseets arkiv:


Övriga arkiv:

Källa för faktauppgifter: Hans Duvander


Berättelser >>> Hans Duvander >>>. Äggaresan till Malmö i snöstorm >>> Historik >>>

Bildgalleri >>>


Recept >>>


Företagets
hemsida >>>

Tillbaka till Övriga livsmedel  >>>

Tillbaka till Första sidan >>>


Tidigare inlägg Nyare inlägg